•  

    slider
  • slider
  • slider

Ogłoszenia

Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego w Tarnowie spółka z o.o.

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność MKTS Sp. z o.o. zlokalizowanej w Bochni przy ul. Więźniów Oświęcimia 12.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawarte są w plikach do pobrania.

Termin składania ofert: do 30 maja 2018 godz 1200

 

 

Do pobrania:

Ogłoszenie przetargowe
SIWZ
Formularz ofertowy
wypis z kartoteki budynków
wypis z KW
wypis z rejestru gruntów
kopia mapy zasadniczej
kopia mapy ewidencyjnej