Utylizacja odpadów

Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne ze względu na swoje właściwości fizyczne lub chemiczne, na przykład toksyczność, radioaktywność czy łatwopalność, stanowią zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz środowiska. Czas, w którym dany odpad oddziałuje na środowisko i stanowi dla niego zagrożenie może być krótki lub bardzo długi.

Odpady niebezpieczne powstają zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w sektorze gospodarczym, są to zarówno ciecze, jak i gazy czy ciała stałe. Do grupy odpadów niebezpiecznych zaliczamy między innymi odpady medyczne i weterynaryjne, środki farmaceutyczne, leki, oleje smarowe, baterie, akumulatory i wiele innych.

Niezmiernie ważne są więc kwestie, takie jak odpowiednie przechowywanie owych odpadów, ich odzysk oraz utylizacja. Brak wiedzy na ten temat, zignorowanie zasad bezpieczeństwa, transport nieprzystosowanymi do tego celu pojazdami mogą mieć poważne konsekwencje.

W zakresie naszych usług mieści się:

  • zbieranie, transport i utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz innych odpadów niebezpiecznych,
  • dystrybucja pojemników jednorazowego użytku, służących do gromadzenia zużytego sprzętu medycznego (strzykawek, igieł, itp.).